ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΘΜΗ ΓΝΩΣΗΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
           

 

 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ικριωμάτων ιστών (scaffolds) με τρισδιάστατη δομή σε νανο-κλίμακα. Τα ικριώματα αυτά χρησιμοποιούνται για την εμφύτευση κυττάρων με στόχο την ανάπτυξη νέων ιστών. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ηλεκτρόκλωσης νανοϊνών (nanofiber electrospinning) με την οποία είναι δυνατό να κατασκευαστούν ίνες από βιοσυμβατά/βιοαναλώσιμα πολυμερή με διαμέτρους περίπου 50 nm-10 μm, σε ικριώματα με διάκενα της τάξης μερικών μικρών, που πλησιάζουν το μέγεθος των εμφυτευομένων κυττάρων και τις διαστάσεις των αντίστοιχων εξωκυτταρικών δικτύων.

 

Στην ηλεκτρόκλωση είναι αρκετά δύσκολο να καθοδηγηθούν οι νανοΐνες σε προκαθορισμένες επιθυμητές θέσεις με την παραπάνω διαστατική ακρίβεια (1 μm) που είναι απαραίτητη για την πιστή απεικόνιση της εσωτερικής ανατομίας των ιστών, τόσο στις δύο όσο και στις τρεις διαστάσεις. Προς το παρόν είναι δυνατό με κατάλληλες διατάξεις να κατασκευαστούν δισδιάστατα ή εξαιρετικά λεπτά ικριώματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοσχεύματα στο μυοκάρδιο, στην ανακατασκευή αγγείων και σε άλλες εφαρμογές που δεν απαιτείται διακριτή τρισδιάστατη δομή.

 

Σκοπός του έργου είναι ο συνδυασμός των τεχνολογιών ταχείας προτοτυποποίησης με την τεχνική της ηλεκτρόκλωσης νανοϊνών για την ακριβή εναπόθεση των νανοϊνών και την τοποθέτησή στους σε προκαθορισμένες θέσεις, όπως αυτές περιγράφονται από το ψηφιακό μοντέλο του ικριώματος που προέρχεται από την ανατομική πληροφορία της εσωτερικής δομής του υπό ανάπτυξη ιστού. Στόχος είναι η δημιουργία, η τεκμηρίωση και η ανάλυση μιας νέας κατασκευαστικής τεχνολογίας καθοδήγησης των νανοϊνών που παράγονται με την μέθοδο της ηλεκτρόκλωσης στις τρεις διαστάσεις από το ψηφιακό τρισδιάστατο μοντέλο CAD. Η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας αποσκοπεί στην κατασκευή τρισδιάστατων ικριωμάτων βιοσυμβατών και βιοαναλώσιμων νανοϊνών με κατάλληλο εσωτερικό πορώδες για τη διάχυση θρεπτικών υλών και την απαγωγή εκκριμάτων των κυττάρων, με τη μορφολογία πραγματικών οργάνων και εσωτερική ανατομική/αγγειακή δομή, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σαν υπόστρωμα για την διασπορά τους και την ανάπτυξή τους σε τεχνητούς ιστούς. Εκτός της κατασκευής της διάταξης η νέα τεχνολογία θα προσομοιωθεί και μελετηθεί με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων για βελτιστοποίηση και έλεγχο της διαδικασίας και των παραγόμενων ικριωμάτων.

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται για την Ελλάδα κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους

 

Τελευταία Ενημέρωση 20/7/2009

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ