DML - Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών

 

 

Μαθήματα

 

Το Εργαστήριο προσφέρει μαθήματα κορμού και προαιρετικά μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά καθώς και τα περιγράμματά τους είναι :

 

Περιγράμματα των μαθημάτων

Σχέδιο - CAD

Σχεδιαστικό περιβάλλον συστήματος CAD. Συστήματα συντεταγμένων, κλίμακες σχεδίασης. Σχεδιαστικά αντικείμενα. Eργαλεία σχεδίασης, ομαδοποίηση αντικειμένων. Eντολές διόρθωσης, αλλαγές ιδιοτήτων. Διαστάσεις. Εντολές μεγέθυνσης, όψεων και slides. Διαχείριση αρχείων, εκτυπώσεις. Τρισδιάστατη σχεδίαση. Φωτορεαλισμός. Στοιχειώδεις κανονισμοί Μηχανολογικού Σχεδίου - Όψεις, τομές, διαστάσεις. Εφαρμογές σε Μηχανολογικά σχέδια και σχέδια εγκαταστάσεων.

 

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες

Γενικά για τα υλικά κατασκευών και ιδιότητές τους.  Μορφοποίηση αντικειμένων με αρχέγονες μεθόδους, όπως η χύτευση και η κονιομεταλλουργία. Μέθοδοι με αφαίρεση υλικού, όπως η τόρνευση, το φρεζάρισμα, η διάτρηση, η λείανση, κ.λπ,, Μέθοδοι με παραμόρφωση όπως η έλαση, η κοίλανση, η απότμηση, κ.λπ., και συνδέσεις - κολλήσεις, όπως η ηλεκτροσυγκόλληση, η οξυγονοκόλληση κ.λπ.. Αναφορά στις μη συμβατικές μεθόδους, όπως η μέθοδος κατεργασίας με νερό, με υπερήχους κ.λπ..

 

Μηχανουργείο

Περιγραφή και χρήση των απαραιτήτων εργαλείων για μία κατασκευή.  Περιγραφή και χρήση συσκευών συγκόλλησης. Τεχνικές συγκόλλησης. Περιγραφή και χρήση Εργαλειομηχανών. (Δράπανο, τροχός, τόρνος, φρέζα, CNC).

 

Επιστήμη Υλικών

Κατάταξη των υλικών. Ιδιότητες των υλικών. Σίδηρος και χάλυβας. Ονοματολογία. Θερμική κατεργασία χαλύβων. Αλουμίνιο και κράματα. Χαλκός και κράματα. Υλικά κονιομεταλλουργίας. Πλαστικά. Σύνθετα υλικά. Γυαλί. Γεω-υλικά (δομή και ιδιότητες). Έλεγχοι υλικών και μη καταστροφικοί έλεγχοι.

 

Πεπερασμένα Στοιχεία

Γενικά περί υπολογιστικών μεθόδων (πεπερασμένες διαφορές, πεπερασμένα στοιχεία, συνοριακά πεπερασμένα στοιχεία). Εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, συνθήκες ισορροπίας, συνθήκες συμβιβαστού και νόμος του Hooke. Χωρισμός του χώρου σε πεπερασμένα στοιχεία. Μεμονωμένα στοιχεία. Σύνδεση των στοιχείων μεταξύ τους. Σχηματισμός ολικού μητρώου ακαμψίας. Χαρακτηριστικές ιδιότητες του υλικού, μητρώο ακαμψίας, λύση του συστήματος. Εφαρμογές της μεθόδου στη Μηχανική Ρευστών, στη Μηχανική, στον Ηλεκτρομαγνητισμό κ.λπ.. Παρατήρηση : Το μάθημα πραγματοποιείται στο χώρο του Εργαστηρίου CAD και περιλαμβάνει θεωρητικές παρουσιάσεις και πρακτική άσκηση σε λογισμικό Πεπερασμένων Στοιχείων (Ansys Educational).

 

Στοιχεία Αντοχής των Υλικών

Δύναμη και ροπή. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων και ροπών. Διάγραμμα ελευθέρου σώματος. Συνθήκες ισορροπίας. Γενικές αρχές της θεωρίας ελαστικότητας. Δομικά στοιχεία (καταπονήσεις, είδη στηρίξεων). Tάσεις και εντατικές καταστάσεις. Aπλή, επίπεδη και τρισδιάστατη εντατική κατάσταση. Kύκλοι του Mohr. Aνάλυση παραμορφώσεων. Mετατοπίσεις, ορθές και διατμητικές παραμορφώσεις, συνθήκες συμβιβαστού. Σχέσεις μεταξύ τάσεων και παραμορφώσεων. Eφελκυσμός και θλίψη. Γενικευμένος νόμος του Hooke. Kάμψη δοκών. Προσδιορισμός ορθών και διατμητικών τάσεων, μετατοπίσεις, ελαστική γραμμή. Aπλή και λοξή κάμψη. Στατικά αόριστα προβλήματα κάμψης. Kαταπόνηση σε στρέψη. Θεωρία του St.-Venant. Συνάρτηση στρέβλωσης, τασική συνάρτηση. Eιδικά προβλήματα στρέψης - λεπτόπαχες ανοικτές και κλειστές διατομές. Kέντρο διάτμησης. Eνεργειακές μέθοδοι. Λυγισμός.

 

CAD II - Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση

Σχεδιομελέτη με χρήση Η/Υ, ρόλος στην διαδικασία μελέτης προϊόντος, εφαρμογές-συστήματα σχεδίασης, συστήματα τρισδιάστατης μοντελοποίησης, μοντέλα σύρματος, μοντέλα επιφανειών. Τρισδιάστατη μοντελοποίηση με τη χρήση του λογισμικού Pro-Engineer. Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών σχεδιομελέτης για ηλεκτρο-μηχανολογικές εφαρμογές σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

- Τα καλύτερα σχέδια των φοιτητών του Εαρινού Εξαμήνου 2005

- Τα καλύτερα σχέδια των φοιτητών του Χειμερινού Εξαμήνου 2005

 

Φαινόμενα Μεταφοράς

Φυσικοί Πόροι και φαινόμενα μεταφοράς. Βασικές έννοιες στα φαινόμενα μεταφοράς. Γενικευμένο ισοζύγιο ιδιοτήτων - Μοριακή μεταφορά και με συνολική ροή μεταβίβασης. Ισοζύγιο σε άλλες διαστάσεις και γεωμετρίες. Μέθοδοι ανάλυσης. Ρευστομηχανική και διαχείριση Φυσικών Πόρων. Μεταφορά θερμότητας και μάζας στη μηχανική των Φυσικών Πόρων. Μεταφορά σε μη μόνιμες καταστάσεις. Παραδείγματα φαινομένων μεταφοράς.

 

Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το σχεδιασμό προϊόντων καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις μελλοντικές τους επιπτώσεις στο περιβάλλον. Υλικά, σχήμα, βάρος, κατασκευαστική διεργασία, αντοχή κ.τ.λ. είναι κρίσιμες πτυχές που πρέπει να εξεταστούν με λεπτομέρεια για να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προϊόντος που προκύπτουν. Ο Οικολογικός Σχεδιασμός (γνωστός και ως Σχεδιασμός για το Περιβάλλον (DfE), Πράσινος Σχεδιασμός η Περιβαλλοντικά Προσαρμοσμένος Σχεδιασμός) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση μέσω της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων τους.
Περίγραμμα Μαθήματος

 

Θερμοδυναμική

Ενέργεια. Θερμοδυναμικά Συστήματα. Θερμότητα και Θερμοδυναμικές Ιδιότητες της Ύλης. Έργο. Καταστατική Εξίσωση των Αερίων. Πρώτος και Δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής. Εντροπία. Θερμοδυναμικοί κύκλοι. Αντιστρεπτότητα και διαθεσιμότητα. Θερμοδυναμική αερίων μιγμάτων. Υδρατμοί. Θερμοδυναμικές ιδιότητες καθαρών ουσιών και υδρατμών. Κρίσιμο σημείο. Εξίσωση Clausius - Clapergon. Διάγραμμα υδρατμών. Κύκλοι ισχύος με ατμό. Φαινόμενα μεταφοράς. Βασικές λειτουργίες αεροσυμπιεστών. Ψυκτικοί κύκλοι.
 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Μονάδες - Βασικά Ηλεκτρικά Μεγέθη, Νόμοι και στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, Υπολογισμός ισχύος - ενέργειας και κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, Απλά γραμμικά ωμικά κυκλώματα, Νόμοι του Kirchhoff, Διαιρέτες ρεύματος και τάσης, Μέθοδοι επίλυσης σύνθετων ωμικών κυκλωμάτων, Μέθοδος απλών βρόγχων και μέθοδος κόμβων, Θεώρηματα Thevenin, Norton, Μέγιστης Μεταφοράς Ισχύος. Χωρητικότητα, Επαγωγή, Εναλλασσόμενο ρεύμα, κυκλώματα RLC, συντελεστής ισχύος.

   
 

 Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε με το E-Class!

 

3 Romanou Str., 73-100, Chania, Greece, +3028210-23045 - dml@chania.teicrete.gr

2002-2009, All Rights Reserved. This site is maintained byDML.