Αρχιμήδης ΙΙ –Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του ΤΕΙ Κρήτης


Αρχική Σελίδα  |  Κρανιοπλαστική  |  Δυσμορφία Κρανίου  |  Μοντελοποίηση Ισχύου  |  Ανασύνθεση Αρχαιολογικού Σκελετικού Υλικού  |  Δημοσιεύσεις

 

Αντικείμενο του παρόντος έργου, είναι η έρευνα στην περιοχή ανάπτυξης των προσθετικών μερών του ανθρώπινου σκελετού με πρωτότυπες τεχνικές που χρησιμοποιούν νέα μοντέλα CAD. Τα προσθετικά μέρη, συνήθως κατασκευάζονται με τη βοήθεια παραδοσιακών μεθόδων χύτευσης ή σύγχρονων τεχνολογιών ταχείας προτυποποίησης. Κυρίαρχη φάση για την κατασκευή των προσθετικών μελών αποτελεί η σχεδίαση μοντέλου του προσθετικού μέρους του σώματος, που αποτελεί συνήθως μονοσήμαντη εφαρμογή για το συγκεκριμένο ασθενή, ενώ αφορά συχνά επείγοντα περιστατικά.

Τα νέα μοντέλα CAD βασίζονται στην άμεση χρήση σημείων που προέρχονται από σάρωση και από κατάλληλες σχεδιαστικές διαδικασίες. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της σάρωσης με αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες, η ανάλυση δίνει ένα νέφος σημείων, χαμηλής ακρίβειας. Στην παρούσα πρόταση θα αναπτυχθεί μία μεθοδολογία άμεσης παραγωγής μοντέλων μεγάλης ακριβείας  από το νέφος σημείων, έναντι των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούν προσαρμογή του πολυγωνικού μοντέλου ή μοντέλου επιφανειών στο νέφος των σημείων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενσωμάτωση όλων αυτών των αλγορίθμων σε λογισμικά που χειρίζονται τις μηχανές ταχείας προτυποποίησης.

Στην Ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται τα κύρια Αποτελέσματα - Μελέτες εφαρμογών της έρευνας.  

                                Εργαστήριο Σχεδιομελέτης & Εργασιών - http://dml.chania.teicrete.gr